časopis Eniologie člověka, číslo 38

Rok vydání 2023
Počet stran 68
Rozměry 210 x 297 mm
Jazyk vydání čeština a slovenština
ISSN 2336-4157
199 Kč
s DPH
178 Kč
bez DPH
Věda za hranicí pěti smyslů.
Velmi nevšední čtení o hmotné, energetické a duchovní podstatě člověka a společnosti. Z obsahu doporučujeme mj. články profesora Bartuška - o některých vlastnostech člověka, od Mgr. Dzian o vývojových formách člověka, o enioanatomické technologii vývoje obalů jemnohmotných těl člověka od Akad. doc. Vasiľčuka, uvádíme praktickou studii o rozvoji člověka v kolektivních polích od Ing. Havrdy, nechybí články o jemnohmotných tělech a mnoho dalších zajímavých článků. Časopis jako celek sám o sobě vyzařuje neskutečnou energii, kterou, pokud chcete, můžete vnímat především v jeho tištěné verzi.
Obsah časopisu je uveden v souboru ke stažení na webu časopisu zde.
Pokud je obsahem vaší objednávky pouze časopis nebo jeho předplatné, účtujeme poštovné pouze 30 Kč. 
Internetová stránka časopisu www.eniologiecloveka.cz 
 

Obsah čísla 38

Vědecké články a rubriky

Scientific articles and sections

Struktura vnějších částí jemnohmotných těl (Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)

The structure of the outer parts of subtle bodies

O některých vlastnostech člověka (prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.)

About some human characteristics

Teorie vševývoje ideálreality (Ing. Miloslav Dědek)

Theory of universal development of idealreality

Vývojové formy človeka a vývojové fázy vedomia (Mgr. Sandra Kos Dzian)

Human developmental forms and developmental stages of consciousness

Informace a vícedimenzionální vyjádření času a entropie (Ing. Ludvík Fritscher)

Information and multidimensional representation of time and entropy

Temnota je súčasťou našich životov(doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.)

Darkness is a part of our lives

Posttraumatický růst a vliv závažného stresu (MUDr. Ing. Mgr. Markéta Kastnerová, Ph.D.)

Post-traumatic growth and the effect of severe stress

Jak se v nás tvoří vzorce chování – programování osobnosti (Mgr. Veronika Pešková)

How patterns of behavior are formed in us – personality programming

Termíny s předponou geo- v 18 výkladech (Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)

Terms prefixed with geo- in 18 interpretations

Specifické funkce zeleného jemnohmotného těla (Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)

Specific functions of the green subtle body

Eniologie v praxi

Eniology in practice

Rozvoj Člověka v kolektivních polích (Ing. Tomáš Havrda, Erika Ria Hájková)

Human development in collective fields

Eniopsianatomická technologie vývoje vnějších a vnitřních obalů jemnohmotných těl (Akad. doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.)

Eniopsianatomical technology of development of outer and inner shells of subtle bodies

Autoři vědeckých a vědecko-odborných článků

Authors of scientific and scientific-professional articles

Výběr z připravovaného 39. čísla

Selection from the upcoming 39nd issue