Vydavatelství a nakladatelství

logo_kamate_obal.jpg

Jsme vydavatelství a nakladatelství specializující se na tematiku přírodní medicíny, celostní medicíny, psychosomatiky, duchovní medicíny.  

Kromě učebních skript určených pro Školu celostní a přírodní medicíny KAMATÉ nabízíme celou řadu dalších blízce tematicky zaměřených odborných titulů.

Chcete vydat svou vlastní knihu, karty, kalendář, nebo něco podobného?

Pokud se jedná o knihu tematicky zaměřenou na přírodní medicínu, celostní medicínu, psychosomatiku, duchovní medicínu, rádi Vás podpoříme.

Zajistíme přiřazení mezinárodního knižního kódu ISBN, zajistíme rozeslání povinných výtisků do knihoven. Autorská práva zůstávají autorovi a autorům vyplácíme pravidelné honoráře. Podpoříme distribuci knih v eshopu.

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.

Kontaktujte nás

Knihy.png

pochopené-barvy-života.jpg

Výběr námi vydaných titulů:

Kastnerová, M. (2018): Pochopené barvy života.
Kastnerová, M. (2016): Etiopatogeneze civilizačních onemocnění.
Kastnerová, M. a kol. (2015): Poradce v oblasti přírodní medicíny.
Kastnerová, M. (2014): Výživové poradenství v praxi.
Kastnerová, M. (2014): NADH. Vše, co byste měli vědět o NADH (Coenzymu-1).  
Kastnerová, M. a kol. (2013): Medicínské minimum pro každého.
Kastnerová, M.(2012): Poradce zdravého životního stylu.
Kastnerová, M. (2011): Poradce pro výživu.
Kastnerová M., Sedláčková, S., Žižková, B. (2006): Systém péče o těhotné uživatelky drog, drogově závislé matky a jejich děti.

Časopis Eniologie člověka

Škola celostní a přírodní medicíny KAMATÉ v zastoupení MUDr. Ing. Mgr. Markéty Kastnerové, Ph.D. je zastoupena v redakční radě časopisu Eniologie člověka. 

Odborný a čtivý pohled na hmotnou a jemnou podstatu člověka a světa. Časopis pro každého, kdo se chce dozvědět více o lidských možnostech

Eniologie je univerzální vědou, která provádí výzkum informačních procesů, jevů a událostí v přírodě a společnosti, které není běžný člověk schopen zachytit a vnímat smyslovými orgány.

Jaký jsme časopis?

Jsme časopisem českým, píšeme i slovensky; nezávislým – nezastupujeme žádnou zájmovou skupinu; otevřeným novým myšlenkám, názorům a skutečnostem; inovativním – přinášíme i zcela nové a progresivní informace. Zaměřujeme se na témata, která jsou součástí životů lidí, přesto se o nich oficiálně málo publikuje.

O čem píšeme?

O vědě, výzkumu, výsledcích, praktickém využití eniologie, o významných osobnostech, historii vědy, zdravé stravě, metodách léčby dnes a kdysi, o vývoji osobnosti a mnohém dalším. Představujeme knihy, nechybí ani humor a nadsázka. Odborně i laicky píšeme o člověku, o jeho hmotné a nehmotné stránce a vztahu k okolí.

Kdo u nás publikuje?

Domácí a zahraniční vědci, odborníci a laici s tituly i bez nich. Profesoři, docenti, doktoři, inženýři, magistři, studenti, lékaři, pedagogové, psychologové, terapeuti, léčitelé, badatelé, znalci života, talentovaní i hledající, lidé obdaření PSI-fenomenálními schopnostmi i autoři s ryze praktickými postoji.

č.3.jpg   Předplatné 41-44.jpg    Eniologie člověka_obálka_39.jpg

Vybrané publikace u nás můžete zakoupit

Zdroj dynamické sekce: KNIHY (Kategorie e-shopu)