Medicínské minimum pro každého

Vzdělávací materiál pro  všechny, kteří se zajímají o své zdraví a chtějí si poznatky z oblasti medicíny rozšířit. 

350 Kč
s DPH
350 Kč
bez DPH

Vzdělávací materiál pro  všechny, kteří se zajímají o své zdraví a chtějí si poznatky z oblasti medicíny rozšířit. Kniha je jedinečná v tom, že jako celek obsahuje přehled základních medicínských oborů: somatologie, patologie, biochemie, diagnostických metod, psychologie a etiky.

Kniha je rozdělena do několika hlavních kapitol. První kapitola představuje jakýsi úvod do biologie člověka, seznamuje nás s histologií.  Druhá kapitola – somatologie – nám předává základní přehled o anatomii a fyziologii jednotlivých orgánových soustav, třetí kapitola se věnuje patologii obecné a patologii jednotlivých orgánových soustav, čtvrtá biochemii, pátá diagnostickým metodám klasické medicíny. Šestá kapitola je zaměřena na psychologii obecnou, psychologii osobnosti, psychologiikomunikace a psychologii poradenství.  Sedmá kapitola je věnována etice, zabývá se hlavními etickými a mravními aspekty běžného života, věnuje se aktuálním tématům bioetiky a zdravotnické etiky.

Autor: Markéta Kastnerová
Rok vydání: 2013
Počet stran: 400
Rozměry: formát A4
Jazyk vydání: čeština
Vydavatel: Nová Forma
ISBN: 978-80-7453-386-0