Pochopené barvy života

Záměrem této knihy je pomoci lidem ve zvládání obtížných životních situací.

300 Kč
s DPH
300 Kč
bez DPH

Básně využívají prvků poetoterapie s cílem ovlivnit psychosomatické změny v lidském organizmu, navodit pocit harmonie vedoucí k uzdravení. Básně jsou doplněny obrázkovými ilustracemi s aspektem prohloubit celkový terapeutický dopad celé tvorby.
Psychologickými faktory somatických onemocnění se zabývá psychosomatická medicína, která potvrzuje vztah mezi tělesným stavem a psychickými i emocionálními složkami. Slovo psychosomatika se skládá ze dvou řeckých slov: psýché, které znamená duše, a sóma neboli tělo. Psychosomatika se tedy zabývá vztahy mezi duševnem a tělesnem, které chápe jako dva vzájemně propojené systémy. Zdůrazňuje význam duševních faktorů při vzniku a průběhu nemoci. Pod pojmem psychosomatické nemoci si lze představit onemocnění,která se sice projevují tělesným problémem, ale jejich vznik je významně podmíněn psychikou člověka.
Básně se dotýkají témat, která si člověk často v průběhu života v sobě s sebou nese, ale neumí je pojmenovat a správně uchopit. Kniha může pomoci s uvědomováním a pochopením souvislostí i zákonitostí potřebných pro zachování duševní rovnováhy, a tak může čtenáře dovést k životnímu nadhledu vedoucímu k celkové harmonizaci.

Autorka je erudovanou lékařkou a vysokoškolskou pedagožkou, která se zabývá otázkami zdraví, prevence, výchovy ke zdraví a psychosomatiky. Její literární počin navazuje na dobré zkušenosti s poetoterapií a může napomoci jejímu většímu rozšíření nejen mezi zájemce z řad zdravotníků, ale i jiných oborů. Rovněž si publikaci může přečíst kdokoli, koho zajímají pouze básně a nehledá jejich hlubší spojení se zdravím. Publikace je sestavena z 27 básní přiléhavě doprovázených barevnými ilustracemi. Obsah sbírky se zabývá niternými pocity, hodnotami, životní náplní, cestou a smyslem, otázkou víry, hříchy i odpuštění.

Autor: Kastnerová Markéta
Vydavatel: Nová Forma
ISBN: 978-80-7453-952-7
Počet stran: 71
Formát: A6