Návod na použití tělových svící

Nachystáme si misku s vodou, nůžky, zápalky a alobal. Ve svících KAMATE je ochranný filtr z gázy, který brání vypadávání obsahu ze svíce. Není nutné používat pod svící papírový ubrousek.  Hořící svíci přiložíme stranou, na které se nachází filtr, kolmo na kůži tak, aby vznikal podtlak a spodem neucházel kouř. Nad miskou s vodou můžeme průběžně odstřihávat hořící látku. Po dohoření svíce k bezpečnostní rysce uhasíme svíci v misce s vodou, na alobalu ji rozbalíme a vizuálně zkontrolujeme obsah svíce, ale rukama se ho nedotýkáme! Doporučujeme před aplikací vypít sklenici vody a po aplikaci zvýšit pitný režim z důvodu snadnějšího vyplavování toxinů z těla ven.

Podrobný  postup svíčkování

  1. Svíci zapalte a přiložte koncem obsahujícím filtr kolmo na pokožku. (Pozn. z bezpečnostních důvodů svíčku nezapalujte přímo nad tělem.)
  2. Svíčku přikládáme na tělo v místě potíží nebo v oblasti reflexní zóny nohou či rukou.
  3. Správně přiložená svíčka musí stát vždy kolmo vzhůru! Nemáte-li svíčku rovně, bude ubývat (hořet) nerovnoměrně a je to nebezpečné. Nikdy nenaklánějte svíci podle polohy těla, ale naopak, změňte polohu těla, aby svíčka vždy stála rovně a kolmo vzhůru.
  4. Svíčku můžete po těle podle potřeby posouvat.  Posunutí svíce je v pořádku a zvyšuje účinnost svíčkování. Naopak, neustálé popojíždění "sem-tam-tam-sem" účinnost snižuje. Svíci je potřeba zastavit a nechat jí na místě chvíli "táhnout".
  5. Kouř ze svíce musí odcházet vždy nahoře u plamene, nikdy ne zespodu svíce (u pokožky).  Uniká-li kouř spodem, nemáte svíčku pořádně přiloženou k pokožce, není v ní správný tah, a svíce nefunguje.
  6. U svící ze včelího vosku zůstává při hoření na konci svíce zůstává vyhořelé plátýnko, které je potřeba vždy odstraňovat. Jakmile je na straně hořící svíce vyhořelé pláténko vždy cca 3 cm dlouhé, pinzetou černý kousek uchopte, pomalu sejměte a dejte do misky s vodou. Toto opakujete během aplikace několikrát.
  7.  Jakmile vám zbývá cca 7,5 cm svíce, svíčkování je u konce.  Svíčku sejměte z těla, rychle otočte a plamínek uhaste v misce s vodou. Svíčku nikdy nenecháváte vyhořet celou, vždy ji musíte mít za co držet.
  8. Poté se můžete podívat na odpad ze svíčky (popílek), který vám napoví, jak bylo svíčkování úspěšné. Zbytek svíčky se svíčkovým odpadem můžete rozbalit na připraveném alobalu.

vnější filtr4-001.jpg  odstranění popílku.png  odstranění plátýnka_2.png   vysypání odpadu.png  popílek.jpg

Kam svíce přikládáme

Velikou výhodou tělové svíce je univerzálnost. Od palce u nohy až po obličej jí můžete používat kdekoliv na těle. Svíce přikládáme do oblasti zdravotního problému nebo na reflexní zóny rukou a nohou.

Kam svíce nepřikládat

Vynechejte 4 zóny:
 • srdce
 • u těhotných nesvíčkujte do oblasti břicha (jinak svíčkovat můžete)
 • korunní čakra (temeno hlavy) a s velkou obezřetností třetí oko (může se dostavit bolehlav, nespavost)
 • nikdy nepřikládat svíci přímo na otevřenou sliznici (rána, bércový vřed apod. - přikládáte cca 1 cm vedle a dosahuje se skvělých výsledků).

Kolik svící použít?

Je potřeba počítat s tím, že zpravidla je zapotřebí více tělových svící (např. u akutní rýmy i třikrát denně). Pokud je problém chroničtější, je potřeba svíčkovat i několik dní za sebou. Důležitým ukazatelem je otázka: „Cítíte po svíčkách fyzicky změnu k lepšímu?“ Pokud svíčkujete týdny bez jakékoliv změny k lepšímu po fyzické i psychické stránce, může to znamenat,  že svíčkování na daný problém „nestačí“ a je potřeba řešit problém komplexněji.

Po svíčkování

 • Po svíčkování vyhodťe veškerý odpad a umyjte si ruce.
 • Po svíčce ještě několik minut relaxovat, zvyšuje to účinnost svíce.
 • A je vhodné nešidit příjem tekutin (zvláště, pokud si dáváte více svící za den, např. při nachlazení)