Poradce zdravého životního stylu

Kniha slouží jako vzdělávací materiál pro poradce zdravého životního stylu a pro všechny, kteří se chtějí o zdravém životním stylu dozvědět více.

vyprodáno
360 Kč
s DPH
360 Kč
bez DPH

Kniha slouží jako vzdělávací materiál pro poradce zdravého životního stylu a pro všechny, kteří se chtějí o zdravém životním stylu dozvědět více.

Dílo vzniklo jako výukový materiál pro Školu přírodní medicíny KAMATRE v Praze a Českých Budějovicích.

Kniha je rozdělena do několika hlavních kapitol. První kapitola se zaměřuje na zdraví, jeho hodnotu v lidském životě a na faktory, které zdraví ovlivňují. Protože životní styl ovlivňuje naše zdraví v nejvyšší míře, věnuje se mu podrobně druhá kapitola. Zabýváme se zde výživou, pohybovou aktivitou, stresem a relaxací, denním režimem, spánkem a volným časem, kouřením, pitím alkoholu a drogami. Třetí kapitola je zaměřena na vliv prostředí na zdraví. Jsou zde zohledněny chemické, fyzikální, biologické, sociální a kulturní vlivy prostředí. Součástí je také kapitola věnovaná ekologii člověka. Čtvrtá kapitola je zaměřená na prevenci a podporu zdraví. Podává nám stručný přehled onemocnění, jejichž vznik můžeme do značné míry ovlivnit právě životním stylem. Pátá kapitola se zabývá poradenstvím v praxi a metodikou práce poradny. Rozebírány jsou diagnostické a intervenční postupy v oblasti výživy, pohybové aktivity, kouření, konzumace alkoholu, zvládání stresu a v oblasti vlivu fyzických faktorů. V závěru knihy jsou shrnuta základní doporučení pro udržení zdravého životního stylu.

Autor: Kastnerová Markéta
Vydavatel: Nová Forma
ISBN: 978-80-7453-250-4
Počet stran: 378
Formát: A4